×

پاورپوینت کار با نرم افزار حسابداری پارسیان

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شناسایی عوامل کنترل داخلی در سیستم های اداری و مالی یک موسسه اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت سرمایه انسانی

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت فرآورده های زنبور عسل

۸,۰۰۰ تومان

کتاب صوتی داستان اتم و کوانتوم اثر بهنام محمدپناه

۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب صوتی چگونه فکرهای بیهوده را کنار بگذاریم اثر آیلسا فرانک

۱۲,۰۰۰ تومان

پاورپوینت سودوموناس

۸,۰۰۰ تومان

کتاب صوتی خوشبختی را به بها می دهند نه به بهانه

۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب صوتی زبان سری رویاهای بیداری اثر مایک اِورینام

۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب صوتی روح هیمالیا اثر سوامی آمارجیوتی

۱۲,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر
0