×

فیلم آموزشی نرم افزار حسابداری پیشرو + pdf

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کار با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت کار با نرم افزار حسابداری پارسیان

۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت شناسایی عوامل کنترل داخلی در سیستم های اداری و مالی یک موسسه اقتصادی معین و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن

۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مدیریت سرمایه انسانی

۵,۰۰۰ تومان
0